Online Check-in & Fast Check-out!

За да осигурим минимален контакт между гостите по време на престоя, препоръчваме нашата услуга Бърз чек-ин и Бърз чек-аут.

Два дни преди пристигането Ви, ще получите покана, за да направите онлайн чек-ин и да попълните нужните данни.

При пристигане, Вашата карта-ключ ще бъде готова.

В деня преди напускане, ще получите про-форма фактура за използваните услуги по е-мейл за проверка.

При напускане пуснете картата-ключ в обозначената кутия на рецепция.

Фактурата ще Ви бъде изпратена по е-мейл.