Новотел София със сертификат ALLSafe

Новотел София е един от първите хотели в София, отбелязан като безопасен за престой от независим международен сертификационен орган.


Novotel Sofia отговаря на всички стандарти на ALLSAFE, което показва, че хотелът е въвел правила за хигиена и почистване, които надвишават местните и международните изисквания.